Nükleer Füzyon İçin Teknik Gereksinimler Nedir?

reaksiyonları gerçekleştirmek için aşağıdaki şartlar mevcut olmalıdır:

Elektronu çekirdekten ayırmak için çok yüksek bir sıcaklık elde edin, buna bir başka elektrostatik itme kuvvetine yaklaşın. Elektronlarda ve serbest atomlarda oluşan gaz kütlesine yüksek iyonize edilmiş plazma denir.
Plazmayı gerekli minimum süre boyunca yüksek sıcaklıkta tutmak için kapalı tutma .
Çekirdeklerin birbirine yakın olduğu ve nükleer füzyon reaksiyonları oluşturabildiği yeterli plazma yoğunluğu.

Yorum Yap