Nükleer Enerjinin Dezavantajları

enerjinin dezavantajlarını ilk etapta analiz ederken, enerjinin kullanıldığı farklı alanları düşünmek gerekir. Ana kullanımı olan elektrik üretimi . Her ne kadar elektrik üretimi en tartışmalı nükleer uygulama olsa da, nükleer teknoloji diğerlerinin yanı sıra askeri, tıbbi veya çevresel alanlarda da kullanılıyor.

Biri nükleer enerjinin avantajları o nedenle fosil yakıtların tüketimini termik santrallere olan bağımlılığın azaltır ve olmasıdır. Ancak, sera gazı üretiminin ana kaynağı karayolu taşımacılığından kaynaklanmaktadır. Yani, mekanik çekiş için termal motorların (dizel veya benzinli) kullanılması. Tasarruf fosil yakıtların içinde elektrik enerjisi üretimi orantılı düşüktür.

Güvenlik İle İlgili Dezavantajlar
Nükleer enerjinin ana dezavantajlarından biri, bu teknolojiyi güvenli bir ortamda sürdürmenin zorluğudur. Toplumun temel kaygısı nükleer santrallerin güvenliğidir . Şu anda, nükleer santrallerin güvenlik sistemlerinin gelişmişliği olağanüstü derecede yüksektir, ancak buna rağmen her zaman bir yankıya sahip olabilen bir insan bileşeni vardır. Öngörülemeyen bir olay durumunda veya bir nükleer kazanın yönetimi durumunda , sorumlu kişiler tarafından alınan kararların her zaman en uygun olacağı garanti edilemez. ’de ve Fukuşima’da iki güzel örneğimiz var .

Çernobil nükleer kazası , şu an için, en kötü içinde nükleer enerjinin tarihi . Personel tarafından güç santralinin vereceği yanlış kararların artması, güçlü bir nükleer patlamaya neden oldu. Çernobil örneğinde, nükleer santrallerdeki küçük tarihsel deneyimin ve SSCB’deki karmaşık bir politik ve sosyal bağlamın dezavantajı bir araya geldi.

Durumunda Fukushima nükleer kaza kaza meydana kez, yönetmek sorumlu personelin performansı çok sorgulandı. Çernobil kazasından sonra, Fukuşima nükleer kazası tarihteki en kötü ikinci kaza oldu. Fukushima santral ancak öngörülemeyen olayların bir arkaya zaten felaketine yol açtı, en modern güvenlik sistemleri vardı.

Nükleer enerjinin bir dezavantajı, nükleer reaktörlerin doğasında yatmaktadır . Halen tüm nükleer üretim reaktörleri nükleer fisyon reaksiyonları üretmektedir . Bu tip reaktörde , fisyon reaksiyonları zincir halinde üretilir, böylece kontrol sistemleri başarısız olursa, reaktör durumun daha da kötüleşmeye meyilli olduğu daha fazla reaksiyon üretir.

Başka bir anlamda, aynı zamanda güvenlikle de ilgili olan, nükleer reaktörlerin saldırılara uğrama olasılığıdır . Nükleer santraller terör örgütleri için hedef.

Nükleer Atık Yönetimi Zorluğu
Nükleer enerji kullanımının başlamasından bu yana, büyük bir dezavantaj üretilen nükleer atıkların zor yönetimi olmuştur . Nükleer atıkların radyoaktivitesini ve tehlikesini kaybetmesi yıllar alıyor .

Bu kaynakların yönetimi için merkezler var. Bu merkezlerde, atık radyoaktivitesinin azaltılmasını bekleyen yıllarca sınırlandırılmıştır . Bu merkezlerin dezavantajı, kirlenmiş bir alanın, yönetimi nesiller boyu kalıtsal olarak kalması gereken pratikte sonsuza kadar kalmasıdır.

Nükleer Reaktörlerin Faydalı Ömrünün Sınırlandırılması
Nükleer güç reaktörleri, bir kez kurulduktan sonra son kullanma tarihine sahiptir. Bu tarihten sonra sökülmeleri gerekir. Kesin olarak nükleer santrallerin sınırlı bir ömre sahip olmaları nedeniyle .

Bir nükleer santral inşası için yapılan yatırım çok yüksektir ve çok kısa sürede geri kazanılması gerekir, bu nedenle üretilen elektrik enerjisinin maliyeti artar . Başka bir deyişle, nükleer enerjinin dezavantajlarından biri, ilk yatırımın geri kazanılmasındaki zorluktur. Üretilen enerji, nükleer yakıtın maliyetine kıyasla ucuzdur , ancak nükleer santralın yapımını amorti etmek zorunda kalmak, onu önemli ölçüde daha pahalı hale getirir.

Enerji Bağımsızlığındaki Dezavantajlar

Nükleer enerji kullanımı için elektrik üretimi dışında bağımlılık oluşturur. Çok az ülkede uranyum mayınları var ve nükleer enerji santralleri inşa etmek için tüm ülkelerin uranyum zenginleştirme tesisleri veya nükleer teknolojisi yok , bu yüzden her iki ülkeye de sözleşme yapmak zorundalar.

Askeri Kullanım
Muhtemelen en endişe verici dezavantajı, askeri sanayide nükleer enerjiye verilebilecek kullanımdır . Nükleer enerjiye verilen ilk kullanım , sırasında Japonya’da başlatılan iki nükleer bomba inşa etmekti . Bu, askeri bir saldırıda nükleer enerjinin kullanıldığı ilk ve son seferdi.

Her ne kadar bazı ülkeler Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasını imzalamış olsalar da, gelecekte nükleer silahların kullanılması riski her zaman mevcut olacaktır.

Yorum Yap