Kontrollü Nükleer Fisyon Nedir?

Sürekli bir kontrolü sağlamak için, salınan her 2 veya 3 için, sadece bir tanesinin başka bir uranyum çekirdeğiyle çarpışmasına izin verilmelidir . Bu oran birden düşükse, ölür ve daha büyükse kontrol dışı kalır (bir atom patlaması).

Nötron absorpsiyon elemanları, reaksiyon uzayındaki serbest nötronların miktarını kontrol etmek için kullanılır. En nükleer reaktörler vasıtasıyla kontrol edilir kontrol çubuklarının , örneğin, bor ya da kadmiyum için, serbest nötron emme özelliğine sahip bir malzemeden yapılmış.

Nötronları yakalama ihtiyacına ek olarak, nötronlar genellikle çok fazla enerjiye sahiptir (yüksek hızda hareket ederler). Bu hızlı nötronlar, ağır su ve akan su gibi bir moderatör kullanımıyla azalır . Bazı nükleer reaktörler moderatör olarak grafit kullanır , ancak bu tasarımın birkaç sorunu var. Hızlı nötronlar yavaşladığında, daha fazla nükleer üretmesi veya kontrol çubukları tarafından emilmesi daha olasıdır .

Yorum Yap