Elektron Nedir?

Bir , atomun temel bileşenlerinden biri olan kararlı yüklü bir temel parçacıktır . Bu nedenle, atomaltı bir parçacık olarak da tanımlanabilir. grubunun bir parçasıdır.

Elektronlar serbest halde (herhangi bir atoma bağlı olmadan ) veya bir atomun çekirdeğine bağlı olarak görünebilirler . Elektronlar bulunmaktadır atomların farklı radious küresel tabakalar. Bu küresel tabakalar enerji seviyelerini temsil eder. Küresel kabuk ne kadar büyük olursa, elektronda bulunan enerji o kadar büyük olur.

Elektriksel iletkenlerde, akım akışları , negatif yönünde elektriksel iletkenin pozitif kutbuna doğru ayrı ayrı bir atomdan diğerine dolaşan atomların elektronlarından kaynaklanır . Yarı iletken malzemelerde, akımı elektronların hareketi ile de oluşur.

Bazı durumlarda, akımın, bir elektrik akımının bir hareketi olarak elektronların atomdan atoma olan boşluklar olarak düşünüldüğü daha açıklayıcıdır. Bir yarı iletkende elektron eksikliği olan bir atomun deliği denir. Delikler genellikle elektrik direkleri arasında pozitiften negatife “hareket eder“.

Yorum Yap