Elektromanyetik Radyasyon Nedir?

Fizikte (veya gama γ radyasyonu ), elektromanyetik alandaki enerjinin radyasyonudur . Hem dalga hem de corpuscular olgusudur:

Dalga olgusu, elektrik alandaki ve manyetik alandaki bir dalga tarafından verilir ve matematiksel olarak klasik elektrodinamik teorisine göre Maxwell denklemlerinden elde edilen dalga denkleminin bir çözümü olarak tanımlanır.

bunun yanında, kaslı yapı ya da nicelenmiş, bunun yerine, bir vakumda ışık hızında hareket eden bir foton akımı olarak tanımlanabilir. Bu gerçeğe, Standart Model’e göre, fotonlarda elektromanyetik etkileşimle ilişkili arabulucuda tanınan, 20. yüzyılın başlarında yapılan modern fizik çalışmaları ile tanınmıştır.

gezegenler arası boşluk gibi bir vakumda, atmosfer gibi daha az yoğun ortamlarda veya dalga kılavuzları gibi kılavuz yapılarda yayılabilir. Elektromanyetik radyasyondan yararlanan teknolojik uygulamalar çeşitlidir. Genel olarak, iki makro uygulama ailesi ayırt edilebilir: birincisinde, bilgileri iletmek için kullanılan elektromanyetik dalgalar (, , , , , gibi ), ikincisinde ise Mikrodalga gibi enerji aktarın.

Yorum Yap